Τιμοκατάλογος

Ενοικιάσεις Kart
τα 10 λεπτά
προσφορά τα 24 λεπτά
200 cc. (κυβικά)8 ευρώ15 ευρώ
270 cc. (κυβικά)10 ευρώ24 ευρώ
Τιμοκατάλογος αυτοκίνητο
Ολόκληρη την μέρα εκτός Κυριακής
Προπόνηση αυτοκίνητο κόστος 20 ευρώ
Τιμοκατάλογος μηχανή
Ολόκληρη την μέρα εκτός Κυριακής
Προπόνηση μηχανή κόστος 15 ευρώ